Besedy během zimních měsíců

Na DM nelenošíme ani přes zimu, stále pracujeme na sebevzdělávání a k tomu nám pomáhají pořádané besedy s různou tématikou. Jako první jsme měli možnost absolvovat besedu o „Efektivním učení“, která ukázala žákům různé techniky, jak se (NE)učit, ale jak efektivně studovat. Následovala další velmi zajímavá beseda nebo spíše workshop, který se nesl v duchu, jak se co nejsnadněji, nejrychleji a hlavně zábavně naučit cizí jazyk. Poslední v pořadí byla beseda pořádaná PČR, na téma „Prevence rizikového chování a trestněprávní odpovědnost mladistvých“. Během této besedy měli žáci možnost vyzkoušet si test na návykové látky a alkohol tester, které policie ČR běžně používá. Další besedy jsou v přípravách, jako další v pořadí bude téma „Kyberšikana a sexuální predátoři na internetu“