Informace k nástupu na DM

Do domova mládeže si žák vezme s sebou:
1. Občanský průkaz, kartičku pojištěnce
2. Aktuální fotografii (3,5 x 4,5) 1. ročníky
3. Osobní prádlo a oblečení (denní i noční)
4. Domácí oděv a obuv
5. Potřeby osobní hygieny
6. Celodenně se vaří vždy od pondělí

 

Poplatek za ubytování a stravování se hradí vždy bezhotovostně na měsíc dopředu (tzn., že do konce měsíce musí být uhrazen poplatek na měsíc následující). Je nutné počítat s určitou prodlevou mezi úhradou z Vašeho účtu a připsáním na účet náš. Je proto vhodné platbu uskutečnit okolo 20. dne v měsíci. První platba proběhne v měsíci srpnu (na září). Poplatek činí cca 2 600,- Kč, z čehož připadá na ubytování 1350,- Kč, zbytek je záloha na celodenní stravné tj. 1250,- Kč ( snídaně 18,-Kč, oběd 26,- Kč, večeře 24,- Kč)

Při platbě vždy uvádějte:

* variabilní symbol = rodné číslo ubytovaného žáka
* konstantní symbol = 0308
* bez těchto údajů nebude Vaše platba přiřazena!
* je vhodné uvést jméno žáka, za kterého je platba poukazována
* číslo účtu, na který bude platba připsána = 7934090267/0100

O Vaše děti se v domově bude starat tým pedagogických pracovníků, kteří jsou odborně vzdělaní, schopní a moc se na Vaše děti těší. Snaha týmu vychovatelů po celý příští školní rok bude, aby byl náš domov mládeže domovem i pro Vaše dítě.

Za vedení SŠIS:

vedoucí vychovatelka Bc. Kateřina Lukášová lukasova.katerina@ssis.cz

Ve Dvoře Králové n/L 25.4. 2017