Informace pro nastupující žáky

Přihlášky žáků  budoucích prvních ročníků na ubytování v DM zasílejte na adresu školy  do 15.6.2022.

Organizační schůzka žáků prvních ročníků se koná  dne 21.6. 2022 od 16h v budovách školy – H, S, I. Prosíme zákonné zástupce žáků  prvních ročníků kteří budou mít podanou přihlášku na  ubytování, aby následně po schůzce ve škole navštívili DM, kde jim budou předány  další informace.

Adaptační kurz pro žáky budoucích prvních ročníků  aneb Intr nanečisto se koná 14 -16.8. 2022

Dokumenty ke stažení

Přihláška do DM

Režim dne na DM

Vnitřní řád Domova mládeže

Předpis poplatků ubytovaných žáků

TOP